אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
להדפסת אישור ניכוי מס לחץ כאן
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות